Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyzika pro gymnázia. MechanikaAutor: Emanuel Svoboda, Milan Bednařík, Miroslava Široká
ISBN: 9788071964827
NKP-CNB: cnb003245731
OKCZID: 128421413

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Emanuel. Fyzika pro gymnázia. 6. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 227 stran.


Anotace

 

Učebnice určená studentům čtyřletých gymnázií poskytuje ucelený soubor základních poznatků mechaniky.Podrobný výklad učiva, příklady na využití fyzikálních poznatků v praxi a úlohy, jejichž řešení napomůže studentům pochopit probíranou látku. K snadnější orientaci v učebnici přispívá grafická úprava textu. Závěrečnou část publikace tvoří teoretická a laboratorní cvičení.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)