Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyzika pro gymnázia. Mechanické kmitání a vlněníAutor: Oldřich Lepil
ISBN: 9788071964834
NKP-CNB: cnb003323551
OKCZID: 128571388

Citace (dle ČSN ISO 690):
LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia. 6. vydání. Praha: Prometheus, 2021. 86 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)