Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2554431 obálek a 742127 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyzika pro 6. ročník základní školyAutor: Růžena Kolářová, Jiří Bohuněk
ISBN: 9788071964964
NKP-CNB: cnb003340912
OKCZID: 128633454

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 6. ročník základní školy. 3. vydání. Praha: Prometheus, 2021. 162 stran. Učebnice pro základní školy.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)