Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199801 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

1758 Olomouc a Prusové : hrdá pevnost Marie Terezie.

Autor: Válka, Zbyněk
Rok: 2001
ISBN: 9788071984771
NKP-CNB: cnb001001461
OCLC Number: (OCoLC)48619214
OKCZID: 110010839

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÁLKA, Zbyněk. 1758 - Olomouc a Prusové: hrdá pevnost Marie Terezie. Olomouc: Votobia, 2001, 81 s. ISBN 80-7198-477-9.


Anotace

 

Autor začíná svůj výklad situací Olomouce v třicetileté válce - zejména pak vývojem jeho bastionového opevnění. Jádro knihy tvoří popis obléhání města v r. 1758 a bitvy, která přinesla první velkou porážku pruskému panovníkovi Fridrichu II. Autor se dále zabývá úlohou a podílem olomoucké pevnosti na této události i jejím dalším stavebním vývojem.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.228.10...)