Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ústavní zřízení evropských států (srovnávací studie)

Autor: Vladimír Klokočka
Rok: 1996
ISBN: 9788072010103
NKP-CNB: boa001-mzk01000067124
OCLC Number: (OCoLC)320268883
OKCZID: 110281902

Citace (dle ČSN ISO 690):
PELC, Vladimír. Zadávání veřejných zakázek. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 1996, 282 s. ISBN 80-7201-010-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.234.254...)