Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700581 obálek a 825713 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stavební zákon v teorii a praxi, 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.6.1996Autor: Oldřich Vobořil, Jiří Doležal
Rok: 1996
ISBN: 9788072010141
NKP-CNB: boa001-mzk01000072062
OKCZID: 110340513

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEŽAL, Jiří. Stavební zákon v teorii a praxi: [úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy] : podle stavu k 1.6.1996. 3., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 1996. 590 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)