Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907057 obálek a 877612 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Exekuce v současné právní praxi: podle stavu k 1.6.1997Autor: Grossová, Marie
Rok: 1997
ISBN: 9788072010790
NKP-CNB: cnb000273457
OCLC Number: (OCoLC)40053171
OKCZID: 110504370
Vydání: 2. aktualiz. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
GROSSOVÁ, Marie. Exekuce v současné právní praxi: podle stavu k 1.6.1997. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 1997. 389 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)