Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Prováděcí a souvisící předpisy k občanskému zákoníku: podle právního stavu k 1.1.1999

Autor: Bičovský, Jaroslav, Fiala, Josef a Holub, Milan
Rok: 1999
ISBN: 9788072011650
NKP-CNB: cnb000660336
OCLC Number: (OCoLC)42616437
OKCZID: 110296941

Citace (dle ČSN ISO 690):
BIČOVSKÝ, Jaroslav. Prováděcí a souvisící předpisy k občanskému zákoníku: podle právního stavu k 1.1.1999. 4., podstatně dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 1999. 758 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)