Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2475349 obálek a 698011 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy práva Evropských společenství pro ekonomyAutor: Týč, Vladimír
Rok: 2000
ISBN: 9788072012138
NKP-CNB: cnb000961740
OCLC Number: (OCoLC)85000157
OKCZID: 110282245
Vydání: 2., aktualiz. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2000, c1999, 279 s. Vysokoškolská právnická učebnice. ISBN 80-7201-213-4.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.91.62...)