Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Exekuce v současné právní praxi: podle stavu k 1.1.2000Autor: Grossová, Marie
Rok: 2000
ISBN: 9788072012145
NKP-CNB: cnb000961771
OCLC Number: (OCoLC)85000175
OKCZID: 110504369
Vydání: 3., aktualiz. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
GROSSOVÁ, Marie. Exekuce v současné právní praxi: podle stavu k 1.1.2000. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2000, c1997. 414 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)