Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171379 obálek a 536672 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákoník práce a související předpisy: úplné znění s komentářem, doplněným o výňatky z důvodových zpráv, judikaturou, vzory typických smluv a podání a úplné znění nařízení vlády č. 108/1994 Sb

Autor: Hochman, Josef, Jouza, Ladislav, Kottnauer, Antonín
Rok: 2001
ISBN: 9788072012541
NKP-CNB: boa001-mzk01000563390
OKCZID: 110510616


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.149...)