Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zadávání veřejných zakázek

Autor: Pelc, Vladimír
Rok: 2001
ISBN: 9788072012916
NKP-CNB: cnb000889520
OCLC Number: (OCoLC)50344171
OKCZID: 110078079
Vydání: 6., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PELC, Vladimír. Zadávání veřejných zakázek. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2001. 594 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.204...)