Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Malá právnická encyklopedie.Autor: Fiala, Josef
Rok: 2001
ISBN: 9788072013128
NKP-CNB: cnb000890512
OCLC Number: (OCoLC)51188808
OKCZID: 110307703

Citace (dle ČSN ISO 690):
FIALA, Josef. Malá právnická encyklopedie. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2001, 287 s. ISBN 80-7201-312-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)