Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181378 obálek a 541666 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský zákoník : komentář. Svazek 1, § 1-487

Autor: Milan Holub
Rok: 2002
ISBN: 9788072013289
NKP-CNB: boa001-mzk01000592066
OKCZID: 110282545

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLUB, Milan. Česko. Občanský zákoník: komentář. Praha: Linde, 2002, 1421 s. ISBN 80-7201-328-9.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.160.19...)