Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy : 7. aktualizované a přepracované vydání podle stavu k 1.4.2002Autor: Doležal, Jiří
Rok: 2002
ISBN: 9788072013432
OKCZID: 110288950

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česko. Stavební zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy : podle stavu k ... Praha: Linde, [1994]-2005.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)