Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stavební zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisyAutor: Doležal, Jiří, Mareček, Jan a Vobořil, Oldřich
Rok: 2003
ISBN: 9788072014071
OKCZID: 110556043
Vydání: 9., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOLEŽAL, Jiří. Stavební zákon v teorii a praxi: úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.3.2003. 9., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2003. 1010 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné přes terminál )Anotace

 

Stavební zákon v úplném znění roku 2003 s rozšířeným a aktualizovaným komentářem, doplněný o související předpisy.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)