Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633368 obálek a 789873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Komentář k obchodnímu zákoníkuAutor: Pelikánová, Irena
Rok: 2003
ISBN: 9788072014200
NKP-CNB: cnb001248800
OKCZID: 110078042
Vydání: 3., aktualiz. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku: podle právního stavu k 1.4.2003. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2003. 614 s. Zákony - komentáře.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaDalší vydání

  • 2., přeprac. a dopl. vyd. Rok vydání: 1998
  • 3., přeprac. a dopl. vyd. Rok vydání: 2004
  • 4., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2004Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)