Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody trips a aktivit WIPOAutor: Dobřichovský, Tomáš
Rok: 2004
ISBN: 9788072014675
NKP-CNB: cnb001307999
OCLC Number: (OCoLC)85098212
OKCZID: 110285125

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví: v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. Praha: Linde, 2004. 225 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné přes terminál )
Moravská zemská knihovna (dostupné přes terminál )Anotace

 

Kniha je zaměřena na analýzu moderních trendů práv k duševnímu vlastnictví, jak se odráží v normotvorné a další činnosti EU, Světové obchodní organizace a Světové organizace duševního vlastnictví, které tvoří základní pilíře mezinárodní a nadnárodní regulace duševního vlastnictví. Pozornost je věnována všem druhům práv k duševnímu vlastnictví, včetně práva autorského, patentů, ochranných známek, zeměpisných označení apod. a zabývá se také souvisejícími oblastmi, jako je vynucování těchto práv, problematika vztahu k internetovým doménám a ochrana tradičních znalostí. Vyvozovány jsou rovněž závěry ohledně změn právní úpravy a řešení praktických otázek spjatých aktuálně např. se vstupem ČR do EU. Pro svůj komplexní pohled je práce určena nejen právní praxi a široké odborné veřejnosti, ale představuje i cennou pomůcku posluchačů právnických či ekonomických fakult.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)