Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu: (oblast policejní a justiční spolupráce) : vysokoškolská právnická učebnice

Autor: Pikna, Bohumil
Rok: 2004
ISBN: 9788072014897
NKP-CNB: cnb001416603
OCLC Number: (OCoLC)85127987
OKCZID: 110004409
Vydání: 2., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu: (oblast policejní a justiční spolupráce). 2., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2004. 471 s. Vysokoškolská právnická učebnice.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaDalší vydání

  • 3., podstatně přeprac. a rozš. vyd. Rok vydání: 2006
  • 4., doprac., konsolidované vyd. Rok vydání: 2007Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.120...)