Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi: podle stavu k 1.1.2007Autor: Grossová, Marie, Česko a Česko
Rok: 2007
ISBN: 9788072016211
NKP-CNB: cnb001688874
OCLC Number: (OCoLC)137329405
OKCZID: 110056041
Vydání: 5., aktualiz. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
GROSSOVÁ, Marie. Exekuce na peněžité plnění v současné právní praxi: podle stavu k 1.1.2007. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2007. 603 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Kniha je koncipována jako praktický návod na co nejefektivnější a nejrychlejší výkon rozhodnutí na peněžité plnění. Příručka je rozdělena do kapitol podle jednotlivých druhů řízení (občanskoprávní, exekuční, správní, daňové a konkursní). Text je obohacen výběrem z judikátů obecných soudů i soudu Ústavního. Výklad doplňuje množství vzorů jednotlivých podání a rozhodnutí ve vykonávacím řízení. Na závěr jsou zařazeny výňatky z nejčastěji citovaných předpisů. Publikace je určena nejen odborné právnické veřejnosti, ale i mzdovým účetním, soukromým podnikatelům či daňovým poradcům.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)