Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy : komentář, judikatura a odkazy na související právní předpisy

Autor: Šemora, Vítězslav
Rok: 2007
ISBN: 9788072016402
NKP-CNB: cnb001703061
OCLC Number: (OCoLC)124090850
OKCZID: 110010121

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠEMORA, Vítězslav. Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy: komentář, judikatura a odkazy na související právní předpisy. Praha: Linde, 2007, 253 s. ISBN 978-80-7201-640-2.


Anotace

 

Praktická příručka pro výkon dozoru a kontroly samostatné a přenesené působnosti obcí, krajů a hlavního města Prahy, s ohledem na zásadní novelizaci zákonem č. 234/2006 Sb. V úvodu do problematiky je čtenář seznámen s právními východisky, účelem a cíli právní úpravy včetně historického exkurzu. Jednotlivá ustanovení zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze týkající se problematiky dozoru a kontroly jsou opatřena podrobným komentářem s výčtem souvisejících předpisů a přehledem relevantních rozhodnutí Ústavního soudu a obecných soudů. Publikace je určena veřejné správě: starostům a hejtmanům, úředníkům obcí, krajů a ministerstev.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.51...)