Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rukověť trestního práva hmotného a procesníhoAutor: Chmelík, Jan
Rok: 2007
ISBN: 9788072016624
NKP-CNB: cnb001720629
OCLC Number: (OCoLC)190752270
OKCZID: 110002785

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHMELÍK, Jan. Rukověť trestního práva hmotného a procesního. Praha: Linde, 2007. 246 s. Vysokoškolské právnické učebnice.


Digitální objekty

Národní digitální knihovnaAnotace

 

Rukověť trestního práva hmotného a procesního navazuje na předcházející vydání stejnojmenné publikace, která oslovila zejména středoškolské nebo vysokoškolské studenty pro její stručnou a výstižnou charakteristiku základů trestního práva hmotného (trestní zákon) a procesního (trestní řád). Připravovaná rukověť je zcela nově koncipována zejména pokud jde o trestní právo hmotné. Jejím obsahem je základní osnova, obsah a charakteristika témat, které jsou předmětem výuky zejména na vysokých školách právního zaměření. Rukověť bude doplněna i stručným přehledem změn, které přinesl zákon. č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník, ve srovnání s předcházející právní úpravou provedenou zákonem č. 140/1961 Sb.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (18.232.59...)