Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104782 obálek a 521283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Samospráva

Autor: Koudelka, Zdeněk
Rok: 2007
ISBN: 9788072016655
NKP-CNB: cnb001720633
OCLC Number: (OCoLC)190401199
OKCZID: 110004883

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. Praha: Linde, 2007. 399 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Praktická příručka komplexně zpracovává institut samosprávy ve všech podobách, v nichž se vyskytuje v českém právu. Má napomoci zastupitelům, zaměstnancům obcí a krajů, dobrovolným aktivistům a představitelům zájmové samosprávy při interpretaci a aplikaci předpisů o jejich samosprávných organizacích v praxi.První díl knihy je věnován obecné charakteristice územní samosprávy a stručnému srovnání, dále ochraně samosprávy, její odpovědnosti a jejím úředníkům. Druhý díl pojednávající o obcích a třetí díl pojednávající o krajích jsou těžištěm této práce. Autor se v nich podrobně zabývá problematikou samosprávy na úrovni obcí a krajů, včetně působnosti, orgánů, správy a dozoru nad nimi. Text je zpracován srozumitelnou formou, přístupnou pro všechny čtenáře. Poznámky jsou pak využity nejen k odkazům na literaturu, ale i k rozvíjení některých myšlenek z odborného hlediska, které by se pro čtenáře neprávníka mohly jevit zbytečnými a matoucími. Poslední díl je věnován zájmové samosprávě, tedy komorám s dobrovolným i povinným členstvím a vysokým školám.V závěru práce je uveden vzor jednacího řádu zastupitelstva a rady obce.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.191...)