Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2240396 obálek a 562862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Policejní právo : právní předpisy s komentářem : podle stavu k 1.7.2007

Rok: 2007
ISBN: 9788072016723
OKCZID: 110095444


Anotace

 

Publikace přináší úplné znění zákona o Policii ČR a zákona o obecní policii podle stavu k 1. 7. 2007. Jednotlivá ustanovení obou předpisů jsou doplněna podrobným komentářem, který je veden tak, aby uživatelé - policisté, strážníci, zaměstnanci orgánů veřejné správy - v něm nalezli konkrétní odpovědi na každodenní problémy, s nimiž se při své činnosti setkávají. Součástí publikace jsou i všechny prováděcí předpisy k oběma uvedeným zákonům. Na závěr jsou uvedeny výňatky zákonů, které specificky upravují činnost Policie ČR v různých oblastech veřejné správy.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogPřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.219.31...)