Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce) : vysokoškolská právnická učebnice

Autor: Pikna, Bohumil
Rok: 2007
ISBN: 9788072016860
NKP-CNB: cnb001762859
OCLC Number: (OCoLC)228499871
OKCZID: 110006184
Vydání: 4., doprac., konsolidované vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu: (oblast policejní a justiční spolupráce) : vysokoškolská právnická učebnice. 4., doprac., konsolidované vyd. Praha: Linde, 2007, 511 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-7201


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyDalší vydání

  • 2., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2004
  • 3., podstatně přeprac. a rozš. vyd. Rok vydání: 2006Anotace

 

Komplexní, konsolidovaná verze vysokoškolské učebnice evropského práva pro specifickou oblast justice a vnitřních věcí. Kromě nezbytného výkladu teoretických otázek institucionálního vývoje a záležitostí právního systému v Evropské unii obsahuje hlavně rychle se vyvíjející odborná bezpečnostní témata jako jsou Schengen, Europol nebo problematiku vzájemné pomoci ve věcech trestních v rámci Evropské unie. Učebnice je určena studentům a pedagogickým pracovníkům a je praktickou příručkou pro policisty, pracovníky ministerstev, soudce a státní zástupce

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.0...)