Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon: s komentářem

Autor: Krč, Robert, Marek, Karel, Petr, Michal, Česko a Česko
Rok: 2008
ISBN: 9788072017119
NKP-CNB: cnb001807512
OCLC Number: (OCoLC)259736863
OKCZID: 110080803
Vydání: 2., podstatně přeprac. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRČ, Robert. Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon: s komentářem. 2., podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008. 703 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikace přináší nejnovější úpravu zadávání veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv s komentářem. Komentář obsahuje popis a odkazy na relevantní rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, českých správních soudů a Evropského soudního dvora. Autoři také podrobně vysvětlují postup při výběru budoucího koncesionáře, rozpočtový dozor Ministerstva financí a v neposlední řadě také dohled nad dodržování zákona, který má stejně jako ve veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.217...)