Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Utajený svědek a zvláštní ochrana svědkaAutor: Marini, Michael
Rok: 2008
ISBN: 9788072017324
NKP-CNB: cnb001830452
OCLC Number: (OCoLC)316676808
OKCZID: 110168121

Citace (dle ČSN ISO 690):
MARINI, Michael. Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Praha: Linde, 2008, 134 s. ISBN 978-80-7201-732-4.


Anotace

 

Publikace je prvním komplexním zpracováním problematiky institutu utajeného svědka a zvláštní ochrany svědka v trestním řízení. Dílo podrobně popisuje a hodnotí nejen současnou právní úpravu daného tématu, ale také historický vývoj obou institutů, neboť bez náležité znalosti jejich historického vývoje lze jen stěží proniknout do této složité problematiky. Publikace je obohacena o přehled judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu a dále také o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Práce bude cenným zdrojem informací nejen pro advokáty, kteří působí jako obhájci v trestních věcech, ale také pro policisty, státní zástupce, soudce, členy akademické obce, studenty právnických fakult a další zájemce o tento segment trestního práva.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Martinus
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.180...)