Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o pojistné smlouvě: komentářAutor: Bohman, Ludvík, Wawerková, Magdalena a Česko
Rok: 2009
ISBN: 9788072017553
NKP-CNB: cnb001928916
OCLC Number: (OCoLC)433001509
OKCZID: 110251935
Vydání: 2., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOHMAN, Ludvík. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. 2., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2009. 335 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Druhé aktualizované vydání navazuje na úspěšné vydání z r. 2004. Přináší zákon o pojistné smlouvě v platném aktuálním znění po novelách. Každé ustanovení je opatřeno zevrubným, do hloubky zpracovaným komentářem, využívajícím zkušeností nabytých při praktické aplikaci zákona, odkazem na předešlou úpravu a souvisící předpisy, výňatkem z důvodové zprávy a výběrem použitelné judikatury (zahrnující množství rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR) a literatury. Komentář navíc nabízí porovnání s návrhem budoucí úpravy institutů pojistného práva, obsažené ve vládním návrhu rekodifikace občanského zákoníku. Kniha je pramenem poznání právní úpravy pojištění pro každého, kdo pojištění sjednává či uplatňuje práva z tohoto pojištění.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)