Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rukověť trestního práva hmotného a procesního: učební pomůcka ke studiu trestního práva

Autor: Chmelík, Jan
Rok: 2009
ISBN: 9788072017782
NKP-CNB: cnb001993496
OCLC Number: (OCoLC)551381792
OKCZID: 110395938
Vydání: 2. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHMELÍK, Jan. Rukověť trestního práva hmotného a procesního: učební pomůcka ke studiu trestního práva. 2. vyd. Praha: Linde, 2009, 279 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-778-2.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Druhé vydání stejnojmenné publikace, která oslovila zejména středoškolské a vysokoškolské studenty svou stručnou a výstižnou charakteristikou základů trestního práva hmotného (trestní zákon) aprocesního (trestní řád). Druhé vydání je zcela nově koncipováno zejména pokud jde o trestní právo hmotné. Kromě zpracování nové úpravy trestního zákoníku je aktualizována jak část řádu, tak i zákona o soudnictví ve věcech mládeže.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.232...)