Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trestní právo hmotné: obecná část

Autor: Chmelík, Jan
Rok: 2009
ISBN: 9788072017850
NKP-CNB: cnb002010729
OCLC Number: (OCoLC)607524746
OKCZID: 110430364

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHMELÍK, Jan. Trestní právo hmotné: obecná část. Praha: Linde, 2009, 292 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-785-0.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

V roce 2009 byl přijat zák. č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník, který zcela zásadním způsobem změnil chápání trestného činu a s ním souvisejících institutů. Tato změna se musí logicky promítnout jak do praxe orgánů činných v trestním řízení, ale i dalších osob, stejně tak do výuky trestního práva. Na tuto legislativní změnu reaguje i tato publikace. Trestní právo hmotné bude zatím realizováno pouze v obecné části, ve které laickou i odbornou veřejnost autoři seznamují se základy trestní odpovědnosti, definují trestný čin, jeho znaky a strukturu, podávají výklad k systému trestů a ochranných opatření a dalších institutů trestního práva hmotného.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.215.177...)