Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Majetek státu v platné právní úpravěAutor: Havlan, Petr, Česko a Česko
Rok: 2010
ISBN: 9788072017966
NKP-CNB: cnb002032384
OCLC Number: (OCoLC)655139325
OKCZID: 110581673

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. 3., aktualiz. a podstatně dopl. vyd. Praha: Linde, 2010. 503 s. Praktická právnická příručka.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Třetí přepracované a rozšířené vydání publikace - komplexně zpracovávající problematiku právní úpravy majetku státu - reaguje na zájem odborné veřejnosti o předchozí dvě vydání, na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti a na její institucionální zajištění. Zabývá se zásadními otázkami výkonu, resp. vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv státu, pojmem majetek státu, nabýváním majetku státem, hospodařením a tzv. prozatímním hospodařením s majetkem státu, odpovědností za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s daným majetkem, jakož i kontrolou tohoto hospodaření.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)