Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezenýmAutor: Hejda, Jan
Rok: 2010
ISBN: 9788072017980
NKP-CNB: cnb002032388
OCLC Number: (OCoLC)655139340
OKCZID: 110581674

Citace (dle ČSN ISO 690):
HEJDA, Jan. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Praha: Linde, 2010. 258 s. Praktická právnická příručka.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Společnost s ručením omezeným je v českém korporačním právu nejčastěji zakládanou formou obchodní společnosti. Se založením této obchodní společnosti či jiným způsobem nabytí účasti v ní však nezbytně také souvisí úvaha nad možností zániku účasti společníka. Právě tomuto tématu věnuje pozornost autor této práce. Práce obsahuje nezbytný teoretický podklad tématiky a na to navazující praktické dopady stávající právní úpravy. Text je doplněn zejména výběrem závažných souvisejících soudních rozhodnutí. Publikace je určena široké právnické veřejnosti, tzn. soudcům, advokátům, notářům, ale i studentům právnických fakult vysokých škol a stávajícím i potenciálním společníkům společnosti s ručením omezeným.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)