Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o veřejných zakázkách: Komentář - Radek Jurčík

Rok: 2013
ISBN: 9788072018888
NKP-CNB: cnb002447370
OCLC Number: (OCoLC)859737084
OKCZID: 111434356

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRČ, Robert. Zákon o veřejných zakázkách: s komentářem a judikaturou. Praha: Linde Praha, 2013, 1253 s. ISBN 978-80-7201-888-8.


Anotace

 

V publikaci najde čtenář obsáhlý komentář k aktuálnímu znění zákona o veřejných zakázkách spolu se značným množstvím rozhodnutí konkrétních případů z praxe Evropského soudního dvora a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (přes 500 anotovaných rozhodnutí). Cílem autora je vysvětlit praktickou aplikaci jednotlivých ustanovení zákona právě na základě rozhodovaných případů v minulosti. Součástí komentáře je především vysvětlení tzv. "transparentní novely" zákona o veřejných zakázkách provedené zákonem č. 55/2012 Sb. (s účinností od 1. dubna 2012). Tato novela vnesla do praxe celou řadu interpretačních nejasností. Autor se v knize snaží pomoci nalézt řešení při praktické interpretaci zákona těm, kdo se pohybují v oblasti veřejných zakázek. Publikace je určena všem, kdo se pohybují v oblasti veřejných zakázek - zadavatelům, jejich dodavatelům, advokátům, společnostem organizujícím výběrová řízení, akademikům z této oblasti a současně také všem dozorovým orgánům.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)