Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323376 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy)

Autor: Pikna, Bohumil,
Rok: 2012
ISBN: 9788072018895
NKP-CNB: cnb002414875
OCLC Number: 837501732
OKCZID: 111490554

Citace (dle ČSN ISO 690):
PIKNA, Bohumil. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). 3., rozš. vyd. Praha: Linde, 2012, 435 s. ISBN 978-80-7201-889-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.139...)