Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447916 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi

Autor: Havlan, Petr
Rok: 2013
ISBN: 9788072018994
NKP-CNB: cnb002442395
OCLC Number: (OCoLC)859736914
OKCZID: 111764114

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013, 343 s. ISBN 978-80-7201-899-4.


Anotace

 

Cílem publikace není jen postihnout to nejdůležitější z platné zákonné úpravy majetku územních samospráv a dát čtenáři i řadu doporučení a námětů, jak tuto úpravu aplikovat v praxi, ale také dostatečně zohlednit teoretický základ dané materie. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských profesorů a současné z řad právníků působících v samosprávných celcích vysvětluje platnou právní úpravu včetně příslušné judikatury a propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv daných veřejnoprávních korporací s jejich majetkoprávní realitou.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.80.3...)