Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zakázková autorská díla z pohledu práva závazkového a autorského

Autor: Petr Prchal
Rok: 2013
ISBN: 9788072019038
NKP-CNB: cnb002456041
OCLC Number: (OCoLC)855464188
OKCZID: 112038764

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRCHAL, Petr. Zakázková autorská díla z pohledu práva závazkového a autorského. Praha: Linde Praha, 2013, 147 s. ISBN 978-80-7201-903-8.


Anotace

 

Publikace představuje ojedinělou monografii zpracovanou na téma zakázkových autorských děl. Pojednává o propojenosti na první pohled zdánlivě nesourodé dvojice práva autorského a práva závazkového, přibližuje smysl a fungování autorského práva v jeho různých pojetích. Přináší také příklady možných autorskoprávních vztahů při zjednávání autorských děl. Autor reflektuje nejen současný právní stav, ale přináší také legislativní výhled v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.215.77...)