Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2089474 obálek a 513636 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I., Dům a jeho lidé

Autor: Richard van Dülmen, Martin Všetíček
Rok: 1999
ISBN: 9788072031160
NKP-CNB: cnb000645218
OCLC Number: (OCoLC)42604437
OKCZID: 110005339
Vydání: Vyd. 1.
Název části: I, Dům a jeho lidé

Citace (dle ČSN ISO 690):
DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Překlad Martin VŠETÍČEK. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 338 s. Každodenní život, sv. 3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 4.1 / 5 (12 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaDalší vydání
Související

  • II, Vesnice a město
  • III, Náboženství, magie, osvícenství Rok vydání: 2006Anotace

 

Třídílná práce saarbrükenského kulturního historika je komplexním zobrazením světa lidí katolického a protestanského novověku. Dülmen velice citlivě a srozumitelně dnešním čtenářům zpřístupňuje všechny stránky každodenního života městského i venkovského člověka, který se zrodil na prahu novověku a s moderní, racionalismem a industriální revolucí poznamenanou dobou postupně zanikal. V prvním díle podrobil na pozadí obdivuhodného množství středoevropských pramenů analýze raněnovověkou problematiku života v dětství a stáří, kulturu bydlení, oblékání, stravu, cestování, přístup ke vzdělání a jeho formy, způsob rodinného, sousedského a komunálního života ve všech sociálních vrstvách i neodvratitelné a všudypřítomné novověké podoby umírání a smrti.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.232.55...)