Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157924 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autor: Weigel, LubomĂ­r
Rok: 2012
ISBN: 9788072046522
NKP-CNB: cnb002368948
OCLC Number: 798995468
OKCZID: 111413542

Citace (dle ČSN ISO 690):
WEIGEL, Lubomír. Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových předpisů: na území České republiky (1897-1994). 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 247 s. ISBN 978-80-7204-652-2.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.62...)