Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stavební předpisy ; Autorizace ve výstavbě

Rok: 2006
ISBN: 9788072084968
NKP-CNB: boa001-mzk01000779819
OKCZID: 110025566

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česko. Stavební předpisy ;: Autorizace ve výstavbě : stavební zákon a vyhlášky, posuzování vlivů na životní prostředí, autorizovaní architekti, inženýři a technici : podle stavu k ... Ostrava: Sagit, [199-]-2006. ÚZ : úplné znění.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.51...)