Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2553410 obálek a 741749 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský zákoník a související předpisyRok: 2010
ISBN: 9788072088188
OKCZID: 110690496


Anotace

 

Publikace obsahuje úplné znění občanského zákoníku po novele přijaté ve II. pololetí 2010. Novelami je dotčen také zákon o obecně prospěšných společnostech, zákon o nadacích a nadačních fondech a vládní nařízení, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení. Do publikace je již zařazen nový zákon o spotřebitelském úvěru účinný od roku 2011. Nový je zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který mj. řeší vyvlastňování. Najdete zde také např. stanovy společenství vlastníků, zákony o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o některých službách informační společnosti, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobků, o veřejných dražbách, o církvích.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)