Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský zákoník a související předpisy

Rok: 2011
ISBN: 9788072088614
OKCZID: 110904534


Anotace

 

Publikace obsahuje úplné znění občanského zákoníku po novelách přijatých v I. pololetí 2011, které se významně dotýkají nájemního bydlení a spotřebitelských smluv. Změnami je dotčen také zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákon o sdružování občanů a zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem. Nová jsou dvě vládní nařízení k občanskému zákoníku. Dále v publikaci najdete zákon o spotřebitelském úvěru účinný od roku 2011, zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (vyvlastňování), stanovy společenství vlastníků, zákony o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o některých službách informační společnosti, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobků, o veřejných dražbách, o církvích. Podle stavu k 1. 6. 2011.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.233.111...)