Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197345 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká xenofobie

Rok: 1998
ISBN: 9788072200443
NKP-CNB: cnb000608410
OCLC Number: (OCoLC)41372581
OKCZID: 110010212

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česká xenofobie. Praha: Votobia, 1998. 180 s. Velká řada.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Osloven byl poměrně široký okruh intelektuálů žijících v české společnosti - filosofové, historici, sociologové, duchovní, spisovatelé, lékaři aj. Nejedná se pouze o Čechy, zastoupeni jsou Slováci, Rom a Rus žijící v Čechách. Názory a pohled na problematiku české xenofobie jsou někdy rozdílné, ne všichni se zaměřili na menšiny ve smyslu národnostním, ale také např. na handicapované nebo na ty, kdo berou drogy. Liší se i formy odpovědí, které se pohybují od teoretických filosofických úvah až po osobní příběhy dotázaných. Zajímavý a poučný sborník.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (75.101.220...)