Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2122222 obálek a 525237 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Anglicky se sebedůvěrou

Rok: 2004
ISBN: 9788072251339
NKP-CNB: cnb001414140
OCLC Number: (OCoLC)85117454
OKCZID: 110018272

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHROMEČKA, Julius. Anglicky se sebedůvěrou =: English with self-confidence : nejběžnější uváděcí věty a sousloví nezbytné pro pohotovou anglickou komunikaci. Ostrava: Montanex, 2004, 73 s. Učíme se jazyky. ISBN 80-7225-133-3.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Tato jazyková příručka nabízí široký, slovníkově uspořádaný výběr nejfrekventovanějších úvodních vět a sousloví, která užívají mluvčí v běžných každodenních promluvách. Vyplňuje velkou mezeru na učebnicovém trhu tím, že se orientuje na jazykové prostředky, které zatím nebyly touto formou zpracovány, a jež jsou pro komunikaci v angličtině naprosto nepostradatelné. Spolehlivé osvojení úvodních, vesměs ustálených jazykových struktur, poskytne mluvčímu více času, klidu a sebedůvěry k formulování komunikačního záměru, tedy vlastního obsahu sdělení.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.202...)