Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613812 obálek a 779782 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Memento důlních nehod v českém hornictvíAutor: Makarius, Roman a Faster, Petr
Rok: 2008
ISBN: 9788072252718
NKP-CNB: cnb001815573
OCLC Number: (OCoLC)259737758
OKCZID: 110117831

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAKARIUS, Roman. Memento důlních nehod v českém hornictví. Ostrava: Montanex, 2008. 461 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)