Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907251 obálek a 477268 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyzika I – 1. díl - Mgr. Jarmila Davidová; RNDr. Renata Holubová, CSc.; doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.; Mgr. Robert Weinlich

Rok: 2015
ISBN: 9788072301478
NKP-CNB: boa001-mzk01000789661
OKCZID: 110315441

Citace (dle ČSN ISO 690):
DAVIDOVÁ, Jarmila. Fyzika I. Olomouc: Prodos, 2005.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

První sešit tematické řady, s ilustracemi Pavla Kantorka, zachycuje neobyčejně přístupnou formou oblasti: Látka a těleso, Veličiny a jejich měření, a to včetně jejich vazby na ostatní přírodní vědy. Součástí učebnice je bohatý obrazový materiál. Série otázek vztahujících se k textu i k mezipředmětovým vztahům slouží k procvičování získaných vědomostí i uvědomování si souvislostí s obsahy jiných vyučovacích předmětů. Každá kapitola je doplněna samostatnými články o aplikaci předvedených fyzikálních poznatků, o historii jejich získávání a o přírodních jevech, které jsou jimi zachyceny. Učebnice byla vytvářena ve spolupráci s pedagogy z pilotních škol a prošla recenzní anketou dvaceti fyziků ze základních škol celé ČR.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz 64.00 Kč
Books & Books s.r.o. 70.00 Kč
Srovname.cz 61.00 Kč
Flexibooks 58.00 Kč
Zboží.cz 59.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.209.227...)