Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287031 obálek a 576704 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sigint ve zpravodajství : studijní text

Autor: Josef Říha, Oldřich Horák
ISBN: 9788072313921
NKP-CNB: cnb002874968
OKCZID: 127700749

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŘÍHA, Josef a Oldřich HORÁK. SIGINT ve zpravodajství: studijní text. Vydání: první. Brno: Univerzita obrany, 2016, 95 s. ISBN 978-80-7231-392-1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.75...)