Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2242831 obálek a 563875 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy zpravodajství

Autor: Horák, Oldřich, Kutěj, Libor, Univerzita obrany
Rok: 2016
ISBN: 9788072314577
OKCZID: 127515151

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁK, Oldřich a Libor KUTĚJ. Základy zpravodajství. Vydání: první. Brno: Univerzita obrany, 2016, 123 s. ISBN 978-80-7231-457-7.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.201.3...)