Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Encyklopedie zkamenělin

Autor: Ivanov, Martin, Hrdličková, Stanislava a Gregorová, Růžena
Rok: 2001
ISBN: 9788072340958
NKP-CNB: cnb001029154
OCLC Number: (OCoLC)50342895
OKCZID: 110025380
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
IVANOV, Martin. Encyklopedie zkamenělin. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2001. 312 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace obsahuje krátký úvod o historii, sběru a systematickém dělení živočichů a roslin. Dále následuje stěžejní část publikace, která je věnována přehledu zkamenělin. Přehled je uspořádán systematicky (tj. podle skupin rostlin a živočichů). Rostliny od primitivních jednobuněčných známých již od prekambria přes několik vývojových stupňů až po rostliny krytosemenné, které vévodí rostlinstvu na naší planetě zhruba od poloviny křídy až do současnosti jsou obsahem první kapitoly. Druhá až šestá kapitola je věnována zkamenělinám bezobratlých živočichů, kteří obývají naši planetu od prekambria do současnosti, řazených podle paleozoologického systému, přičemž u všech systematických kategorií (od kmenů po rody) je uvedeno období jejich výskytu. Poslední sedmá kapitola nazvaná Strunatci je věnována zkamenělinám obratlovcům (obratlovci tvoří podkmen kmene strunatců), jejichž zástupci se na naší planetě objevili již v kambriu.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (52.90.49...)