Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějepis pro gymnázia a střední školy 3ISBN: 9788072355969
NKP-CNB: cnb002882008
OKCZID: 127719548

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Druhé vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017, 175 s. ISBN 978-80-7235-596-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)