Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2634505 obálek a 790422 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Český jazyk pro 4. ročník gymnáziíAutor: Jiří Kostečka
ISBN: 9788072356324
NKP-CNB: cnb002885922
OKCZID: 127723210

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. 2., upravené vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017, 240 s. ISBN 978-80-7235-632-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)